• CYGNUS 125 SOHC CAMSHAFT & LOCK ARM KIT

CYGNUS 125 SOHC CAMSHAFT & LOCK ARM KIT


Item number

Name

Manufactory

Model

Degree

Note

MT032000

SOHC CAMSHAFT & LOCK ARM KIT

YAHAMA

CYGNUS 125

230°

IN-230 / EX-225

MT032001

SOHC CAMSHAFT & LOCK ARM KIT

YAHAMA

CYGNUS 125

240°

IN-230 / EX-225

Related Products